Basisinkomen en Helicoptergeld

Het zijn bijzondere tijden. Nederland gaat langzaam op slot door het corona virus. Volgens Alexander de Roo moeten we juist nu doorpakken met concrete stappen richting invoering van helicoptergeld en basisinkomen.

Het zijn bijzondere tijden. Nederland gaat langzaam op slot door het corona virus. Dat geldt ook voor grote delen van de wereld. Dit heeft effecten voor de volksgezondheid en de samenleving. Als gevolg krijgt de economie een forse tegenslag. Overal ter wereld zijn overheden genoodzaakt extra geld in de maatschappij te pompen om de economie op gang te houden en dat doen ze gelukkig ook.

Al 50 jaar wordt er gesteld dat de meest effectieve manier om dat te doen helicoptergeld is. De Nobelprijswinnaar voor de Economie Milton Friedman heeft deze term bedacht. Elk individu van 18+ krijgt leefgeld van de overheid.

Enkele kleine Aziatische stadstaten als Hong Kong, Singapore en Macau hebben het gerichte helicoptergeld nu voor het eerst ook echt ingezet. Helicoptergeld is zeer effectief. In Korea – een land met zeker 50 miljoen inwoners – wordt er ook al over gediscussieerd om dit te doen.

Nederland

In Nederland kwamen op 15 februari jl. 200 leden en sympathisanten van verschillende politieke partijen naar een bijeenkomst van de Vereniging Basisinkomen in Amsterdam. Het Financieel Dagblad schreef dat zaken als de toeslagenaffaire in Nederland schreeuwen om een eenvoudig en vertrouwenwekkend antwoord basisinkomen” . Klik hier om dit artikel te lezen.

De Nederlandse partijpolitiek begint ook steeds meer te bewegen. Binnen GroenLinks is de werkgroep voor basisinkomen inmiddels erkend en op het uitgestelde partijcongres staan nog breed ondersteunde moties op de agenda voor basisinkomen en onbetaalde arbeid. Op het PvdA congres van 7 maart werd in een uitpuilende zaal gesproken over basisbaan en basisinkomen. De basisbaan lijkt binnen de PvdA populairder dan het basisinkomen, maar het bleek wel dat er toch ook een groeiend aantal voorstanders voor basisinkomen is.
D66 is aan de slag met de uitwerking van hun congres moties. Zij vroegen om het Sociaal Cultureel Planbureau naar basisinkomen te laten kijken en het Centraal Planbureau (CPB) aan basisinkomen laten rekenen.
Op de bijeenkomst van 15 februari bepleitte VVD’er Robin Fransman dat basisinkomen onvermijdelijk is in deze tijd. Het draagt bij aan oplossingen die inmiddels echt hard nodig zijn.
Prof. Dr. Ir. Wouter Keller (ex medewerker van het CBS) heeft onlangs al een variant van negatieve inkomsten belasting (een andere term voor vrijwel hetzelfde idee) laten doorrekenen bij het CPB . Dit leverde positieve resultaten op. De onderste 60 % van Nederland gaat er en soms wel 7 % op vooruit en de bovenste 40 % levert slechts 2 tot 3 % in.

Finland, Barcelona, regelvrije bijstand

Dit voorjaar worden de resultaten bekend van de proeven met basisinkomen in Finland en Barcelona en de experimenten met regelvrije bijstand in een tiental Nederlandse gemeenten. Deze gegevens bieden ook weer zicht op de relevantie van basisinkomen in deze tijd.

Met dit nieuwe materiaal zetten wij onze gesprekken met allerlei politieke partijen voort over basisinkomen, zodat ze het mee kunnen nemen in hun afweging richting het verkiezingsprogramma voor 2021 Een meerderheid van de Nederlandse burgers staat positief tegenover het basisinkomen. Experimenten zijn gedaan.
Juist nu doorpakken met concrete stappen richting invoering van helicoptergeld en basisinkomen.

Alexander de Roo, maart 2020
Afbeelding van Cock-Robin via Pixabay